Kohtaamisissa ja tapahtumissa on voimaa!

Kohtaamisissa ja tapahtumissa on voimaa!

Nämä erityislaatuiset kaksi vuotta ovat saaneet meidät kaikki kaipaamaan kohtaamisia ja tapahtumia niin työyhteisöissä kuin vapaa-ajallammekin. Kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset ovat olleet ennen vallitsevaa tilannetta itsestäänselvyys ja maailman luonnollisin asia sekä mitä moninaisemmat tapahtumat osa arkeamme. Yhdessä hujauksessa arki ja kohtaamiset mullistuivat digitaaliseksi etäyhteydeksi ja sosiaaliseksi etäisyyden pidoksi. Muutos oli nopea ja tilanteen pakosta syntynyt digiloikka virtuaalisiin kohtaamisiin otti suuren roolin tapahtumien järjestelyissä. Kokoukset, koulutuspäivät, muut tapahtumat ja jopa pikkujoulut siirtyivät etänä pidettäviksi. Paljon onkin käyty keskustelua, viekö digitaalisuus meiltä kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset ja tapahtumat kokonaan verkkoon vai onko live-kohtaamisilla niinkin suuri vaikutus meihin, että emme tule toimeen ilman niitä.

Tapahtuma luo oivan areenan kohtaamisille

Tapahtuman kohtaamiset voivat koskettaa ja herättää tunteita, synnyttää oivalluksia ja vuorovaikutusta.  Hyvästä tapahtumasta ja kohtaamisesta jää innostunut olo ja se kantaa kohtaajaa eteenpäin. Tapahtuma voi saada meidät kokemaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja syventää henkilöstön yhteisöllisyyttä. Tapahtuma mahdollistaa uusien ihmisten tapaamisen ja verkostoitumisen, vahvistaa asiakassuhteen luottamusta ja helpottaa uusasiakashankintaakin. Tapahtuma luo myös muistijälkiä, ideoita ja tarinoita toimien parhaimmillaan myös brändimielikuvan rakentamisessa.

Moni osallistuja tulee houkutelluksi tapahtumaan juuri kiinnostavan sisällön vuoksi tai esimerkiksi verkostoituakseen samanhenkisten vieraiden kesken. Tapahtuman ohjelma ja kutsu toimii ennakko-odotusten herättäjänä, mutta tapahtuman vaikuttavuus ja tunnelma muodostuu itse tapahtumassa. Osallistujilleen merkityksellisen tapahtuman luovat juuri tapahtumavieraiden väliset kohtaamiset, yhdessäolo ja hyvä sisältö, mutta myös sujuvat ja toimivat järjestelyt juhlatilassa herkullisia tarjoiluita unohtamatta. Uudet, syntyneet digitaaliset palvelut täydentävät loistavasti tapahtumia lisäpalveluina mahdollistaen yhä monipuolisempia kokonaisuuksia.

Kasvokkain tapahtuvalla kohtaamisella ja tapahtumalla on siis kiistattomasti positiivinen vaikutus. Tarvitsemme tulevaisuudessakin elämyksellisiä, innostavia tapahtumia ja tilaisuuksia, sillä

kohtaamisissa ja tapahtumissa on voimaa!